سبد خرید 0

محصولات ارسالی طبق قوانین وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو قابلیت مرجوع کردن را ندارند و در صورت اشکال فیزیکی و ساختاری و مخدوش بودن قابلیت تعویض و جایگزینی و استرداد وجه پرداختی وجود دارد.پرداخت وجه بعد از ارسال و رسیدن به داروخانه انجام می گیرد و وجه استرداد به همان شماره کارت پرداختی عودت میشود